Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23478

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Radzikowo III

Ulica:Grzybowska

Cena: 4 583 200 PLN

Cena za m²: 400 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:11458 m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:usługowa

Opis oferty

Działka pod budowę sklepu lub siedzibę firmy

Kołobrzeg ul. Grzybowska na sprzedaż trzy sąsiadujące ze sobą działki usługowe o łącznej pow. 11.458 m.kw.
Zestawienie działek:
dz. nr 1126 o pow. 2.334 m2 działka posiada funkcję U25
dz. nr 564/1 o pow. 6.941 m2 działka posiada dwie funkcje U25 i MN 18
dz. nr 564/2 pow. 2.183 m2 droga
Działki mają przeznaczenie pod handel o pow. sprzedaży do 2.000 m2, usługi, gastronomię.
Wysokość zabudowy do 13 m a pow. zabudowy do 30 % pow. działki.

Media:
uzbrojenie pełne w terenie przy działce
Działka posiada wjazd od strony ul. Grzybowskiej i od ul. Gnieźnieńskiej.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg
Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami U25 o powierzchni ok.
0,5665 ha, U26 o powierzchni ok. 0,1303 ha ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
2) zasady zagospodarowania:
a) budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią),
b) dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2.000 m2,
c) powierzchnię zabudowy: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
d) powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
e) wskaźnik intensywności zabudowy:
- nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej,
- nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej,
f) wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m,
g) geometrię dachów: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25 do 45 i/lub dachy
płaskie;
3) w zakresie warunków scalania i podziału działek:
a) powierzchnię nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 2.000 m2,
b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 15,0 m;
4) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: nie mniejszą niż 2.000 m2;
5) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem
15 pkt 2.
2. Obszary i obiekty zabytkowe: teren elementarny oznaczony symbolem U25 znajduje się, zgodnie
z rysunkiem planu:
1) w granicy strefy E ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant,
mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu;
2) w granicach stref E ochrony konserwatorskiej ekspozycji
MN18 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania:
budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe, z zastrzeżeniem lit. b i c, dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem MN19 budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, budynki gospodarcze i garażowe, dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami MN61, MN62 i MN63 budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe, powierzchnię zabudowy:
dla zabudowy wolnostojącej: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
dla zabudowy bliźniaczej: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej,
- powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
- wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 1,6 dla działki budowlanej,
wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 12,0 m,
- dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m,
h) geometrię dachów:
dachy strome dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30 do 55 i/lub dachy płaskie;
w zakresie warunków scalania i podziału działek: nakaz scalenia i podziału działek położonych na terenach elementarnych oznaczonych symbolami MN18 i MN19, powierzchnię nowo wydzielonej działki:
dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 600 m2,
dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 350 m2,
dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 250 m2;
szerokość frontu nowo wydzielonej działki:
dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 18,00 m,
dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 12,0 m,
dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 6,0 m;
powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:
dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 600 m2,
dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 350 m2,
dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 250 m2;
obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem 15 pkt 2. 2.
Obszary i obiekty zabytkowe:
tereny elementarne oznaczone symbolami MN15, MN18, MN19 i MN20 znajdują się, zgodnie z rysunkiem planu: w granicy strefy E ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu; ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu ochronę ekspozycji wieży katedry.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41