Tagi

 

Mieszkanie dla Młodych

Kredyt "Mieszkanie dla młodych" krok po kroku:

Program "Mieszkanie dla młodych" (MdM) umożliwia dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących własne mieszkanie na rynku pierwotnym i wtórnym. Rodziny wielodzietne, wychowujące przynajmniej 3 dzieci mogą kupić mieszkanie bez ograniczeń wiekowych, a kupowane mieszkanie może być kolejnym lokum, poprawiającym warunki mieszkaniowe.

Dofinansowanie dla singli i rodzin bezdzietnych wynosi 10 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Dla osób i rodzin wychowujących: jedno dziecko wynosi 15 proc., dla rodzin wychowujących dwoje dzieci - 20 proc., a dla rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 30 proc. Jeśli beneficjent programu MdM kupi mieszkanie w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-30 proc.

Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m², natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m² w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci dopłatą objęte jest maksymalnie 65 m², a limity maksymalnej powierzchni to dla mieszkania - 85 m² i dla domu 110 m².

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla osób i rodzin, które skorzystały z programu MdM, a w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Dopłatę możesz obliczyć mnożąc powierzchnię w m² kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m² lub 65 m²) przez wskaźnik, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego.

Systemem pomocy państwa objęta jest także budowa mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. lub zgłoszenia budowy. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych (z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach) prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowali młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny). Zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) lub dokonania zgłoszenia budowy do 30 września 2018 r. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.

 

Limity dopłat w województwie zachodniopomorskiem obowiązujące od 1 października 2015 roku.

 

Szczecin

Rynek wtórny

3 695,40

Rynek pierwotny

4 516,60

Limit dopłaty

4 106,00

gminy sąsiadujące ze Szczecinem

3 449,25 4 215,75 3 832,50

pozostałe miasta woj. zachodniopomorskiego

3 203,10 3 914,90 3 559,00

 Po więcej informacji dzwoń do nas:

tel. 94 352 82 04, 609 211 211, 697 48 00 55.

ZAPRASZAMY !!!

 

+48 94 351 17 41