Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22568

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stramnica

Cena: 499 000 PLN

Cena za m²: 40 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:12491 m²

Typ:rolna

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:do 100m

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:rolna

Opis oferty

Niezabudowana działka gruntu o pow. 1,249 ha zlokalizowana w pod kołobrzeskiej miejscowości Stramnica, ok. 5 km od granic miasta Kołobrzeg .
Media:
gaz, prąd, telefon w drodze przy działce.
Woda w odległości ok. 200 m od działki.
Przez narożnik działki przebiega linia energetyczna.
Termin wydania nieruchomości: do uzgodnienia,
Działka rolna - w planie zagospodarowania przeznaczona jako tereny rolnicze, lecz dopuszcza się lokalizację jednego siedliska rolniczego dla rolnika w ramach prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu kształtowania ustroju rolnego
Opis z planu zagospodarowania przestrzennego:
Dla terenów 1.36-R (o powierzchni ok. 12,76 ha), 1.37-R (o powierzchni ok. 14,16 ha), 1.39-R (o powierzchni ok. 34,02 ha), 1.40-R (o powierzchni ok. 6,62 ha), 1.41-R (o powierzchni ok. 2,66 ha), 1.42-R (o powierzchni ok. 19,14 ha), 1.43-R (o powierzchni ok. 31,23 ha), 1.44-R (o powierzchni ok. 14,43 ha), 1.45-R (o powierzchni ok. 7,86 ha), 1.46-R (o powierzchni ok. 1,26 ha), 1.47-R (o powierzchni ok. 30,85 ha), 1.48-R (o powierzchni ok. 1,24 ha), 1.49-R (o powierzchni ok. 8,78 ha), 1.50-R (o powierzchni ok. 2,20 ha), 1.51-R (o powierzchni ok. 81,26 ha), 1.52-R (o powierzchni ok. 2,01 ha), 1.53-R (o powierzchni ok. 2,03 ha), 1.54-R (o powierzchni ok. 4,93 ha), 1.55-R (o powierzchni ok. 41,89 ha), 1.56-R (o powierzchni ok. 20,23 ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. Dopuszcza się lokalizację jednego siedliska rolniczego dla rolnika w ramach prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu kształtowania ustroju rolnego. W granicach działki siedliskowej dopuszcza się lokalizację budynków inwentarskich i gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 1000 m oraz jednego budynku mieszkalnego przeznaczonego dla rolnika o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 200 m. Na wszystkich gruntach rolnych, zlokalizowanych poza działką siedliskową, dopuszcza się lokalizację wiat i budowli rolniczych.2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki siedliskowej):a) dla budynku mieszkalnego: 7%, lecz nie więcej niż 200 m powierzchni zabudowy,b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 15%, lecz nie więcej niż 1000 m powierzchni zabudowy łącznie;3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki siedliskowej):a) dla budynku mieszkalnego: 0,21, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,14,b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 0,3;4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki siedliskowej): 0;5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki siedliskowej): 70%;6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:a) dla budynku mieszkalnego: 2, w tym poddasze,b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 2;7) dopuszcza się jedną kondygnację podziemną;8) maksymalna wysokość zabudowy:a) dla budynków mieszkalnych: 9 m,b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich, wiat i silosów: 10 m;9) geometria głównych połaci, pokrycie i kolorystyka dachu:a) dla głównych połaci dachu budynku mieszkalnego: dach symetryczny dwuspadowy kącie nachylenia do 30-45 stopni,b) dla głównych połaci dachu budynku gospodarczych i inwentarskich: dach symetryczny dwuspadowy kącie nachylenia do 20-45 stopni,c) pokrycie i kolorystyka dachów: matowa dachówka ceramiczna, cementowa, w odcieniach: grafitu, brązu, naturalnej dachówki ceramicznej. Dopuszcza się materiał dachówkopodobny oraz blachę na rąbek stojący w odcieniach grafitu wyłącznie poza strefą A ścisłej ochrony konserwatorskiej;10) materiał i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze białym, beżowym, écru, szarym. Dopuszcza się szachulec, cegłę, drewno, kamień.3. Zasady lokalizacji budynków na działce: nie ustala się.4. Budynki mieszkalne należy lokalizować poza granicą prognozowanego oddziaływania akustycznego od elektrowni wiatrowych powyżej 45dB, oznaczoną na rysunku planu.5. W granicach terenu 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane jest drzewo do ochrony, dla którego obowiązują ustalenia 9 pkt 15.6. Teren 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w 14.7. Tereny 1.37-R, 1.51-R, 1.53-R, 1.54-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są częściowo w granicach strefy E ochrony ekspozycji wsi Stramnica, ujętej w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w 15.8. Teren 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest częściowo w granicach ulicowego układu przestrzennego wsi Stramnica, ujętego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w 16.9. Tereny 1.36-R, 1.37-R, 1.47-R, 1.51-R, 1.54-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są częściowo w granicach stref WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w 17 ust. 3.10. Przez tereny 1.36-R, 1.37-R, 1.39-R, 1.42-R, 1.43-R, 1.50-R, 1.51-R, 1.53-R, 1.54-R, 1.56-R, zgodnie z rysunkiem planu, przebiegają pasy ochrony funkcyjnej dystrybucyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, dla których obowiązują ustalenia zawarte w 26.11. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.
cena do negocjacji
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41