Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21746

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Budzistowo

Ulica:Stare Miasto

Cena: 395 600 PLN

Cena za m²: 200 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1978 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną położoną w Budzistowie na styku granicy administracyjnej z Kołobrzegiem.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
Znajduje się tu ścieżka rowerowa, zabytkowy kościół, sklep spożywczy, zakład fryzjerski a także stadnina koni.
Do niewątpliwych zalet działki należy lokalizacja.
To propozycja dla osób chcących sprawnie dostać się do centrum miasta (5km) jak i do planowanego centrum handlowego przy drodze w kierunku Poznania.
Od pięknego wybrzeża Bałtyku dzieli ją podobna odległość. Jednocześnie cicha i spokojna okolica powoduje, że potencjalny nabywca odpocznie po trudach pracy na łonie przyrody.
Miłośnik wędkowania znajdzie rzekę Parsętę już około 200 m od działki, natomiast zwolennicy spacerów dotrą do lasu za około 500 m. Jeśli dodać do tego betonową drogę dojazdową, to pasjonat wycieczek rowerowych będzie w pełni usatysfakcjonowany.
Przy działce znajdują się wszystkie niezbędne media:
sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodna oraz stała linia telefoniczna.
Powierzchnia działki 1.978 m2 sprawia, że po wybudowaniu domu będzie przestrzeń na urządzenie atrakcyjnego terenu wokół.
Atutem jest także fakt, że dokumenty zezwalają na prowadzenie nieuciążliwej dla otoczenia działalności usługowej.
Jeśli natomiast, ktoś szuka nieco mniejszej posesji, to obok posiadamy w ofercie działkę o powierzchni 1.519 m2.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
9. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: D9 MN, U o pow. 2,1897 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
b) uzupełniające: teren usług nieuciążliwych handlu i rzemiosła;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca; garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową i dodatkową, usługową;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz budowę zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej z przyległą drogą gminną, 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu 30%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki lub terenu 50%;
d) wysokość zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji (przy czym druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,5 m; kalenica o długości min. 50% długości ściany frontowej równoległa do drogi; wysokość zabudowy usługowej i gospodarczej - parterowa do 6,0 m;
e) geometria dachu - dla zabudowy mieszkaniowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35o do 50o; dla zabudowy usługowej i gospodarczej kształt dachu dowolny;
f) warunki zabudowy garażowej i gospodarczej zgodnie z wymogami technicznymi, ogrodzenia działki należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska - teren znajduje się w: specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty (PLH320007) i w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu Dolina Parsęty. Obowiązują uwarunkowania zawarte w 9 ust. 4 ustaleń planu; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 114 15076 Poz. 2104
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - część terenu znajduje się w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej, Obowiązują uwarunkowania zawarte w 10 planu;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - część terenu znajduje się w obszarze i terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się wydzielenie działek o pow. min.0,15 ha i szerokości min. 35,0 m od strony drogi;
8) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazdy z przyległej drogi;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0%
Zachęcamy do kontaktu i obejrzenia, tej naprawdę wyjątkowej propozycji.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41