Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21632

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Ustronie Morskie

Miasto:Ustronie Morskie

Cena: 1 800 000 PLN

Cena za m²: 1 978 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:910 m²

Typ:usługowa

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:3100 m

Długość działki:27 m

Opis oferty

Ustronie Morskie atrakcyjnie zlokalizowana działka o pow. 910 m2, położona w linii prostej w odległości ok. 150 m od morza.
Wymiary działki:
długość 27 m, szer. 31 m
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym , funkcjonującym obecnie jako budynek z pokojami pod wynajem w którym znajdują się :
Parter :
- Apartament 2 pokojowy z kuchnią i łazienką
- apartament ( studio ) 1 pokojowy z łazienką
Pietro :
- 3 pokoje z łazienkami
łącznie na 11 osób
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
symbol 29 UM przeznaczenie terenu; zabudowa usługowa, w tym usług turystycznych oraz mieszkaniowa
1. Ustalenia dla terenu o symbolu; 29UM1) przeznaczenie terenu; zabudowa usługowa, w tym usług turystycznych oraz mieszkaniowa
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem 14 uchwały.
2. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:
a) budynków wolnostojących lub zespołu budynków usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi, gospodarczymi i towarzyszącymi zabudowie usług turystycznych
b) budynków usługowych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi)
c) budynków mieszkalno usługowych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi)
d) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi)
e) budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi)
3. Zabudowę należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych.
4. Maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć powierzchni zabudowy istniejącego budynku o 20%.
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 15%.
6. Budynki garażowe, gospodarcze i towarzyszące należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.
7. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 25-45, lub płaskich.
3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;- nie ustalone w planie zasady zabudowy zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi
4) zasady podziału terenu Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:- na cele zabudowy mieszkaniowej 800 m;- na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej 1500 m;- na cele zabudowy usługowej 2500 m; z zastrzeżeniem treści 16 uchwały
5) zasady ochrony środowiska i przyrody- dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski obowiązują zasady określone w 13 uchwały
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Dla obiektu wymienionego w 14 pkt. 3 L.p. 32 (ul. Chrobrego 54) ustala się możliwość wykonywania następujących robót budowlanych: remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa, rozbiórka.
2. Dla obiektu wymienionego w 14 pkt. 3 L.p. 34 (ul. Chrobrego 56) ustala się możliwość wykonywania następujących robót budowlanych: remont, przebudowa, odbudowa, rozbiórka.
3. Dla robót wymienionych w pkt. 1, 2 zastosowanie mają odpowiednie ustalenia określone w 14 pkt. uchwały
4. Dla nieruchomości położonych w strefie ochrony konserwatorskiej "B" obowiązują ustalenia zawarte w 14 uchwały
7) zasady obsługi w zakresie komunikacji- dojazd do terenu z: 5KD(Z), 20KD(D)
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej- obowiązują zasady określone w 17 uchwały
9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych- dla nieruchomości położonych w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w 15 uchwały.
10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu- nie występuje
11) powierzchnia terenu [m]; ok. 1359
Uzbrojenie:
wszystkie media w pobliżu działki
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41