Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Dom na sprzedaż

Numer oferty:21449

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Dźwirzyno

Cena: 2 500 000 PLN

Cena za m²: 7 576 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:330 m²

Pow. działki: 2 715m²

Typ:inny

Liczba pokoi:15

Materiał:cegła

Ogrzewanie:brak

Forma własności:własność

Standard:dobry

Woda:miejska

Opis oferty

Oferowany obiekt znajduje się w przepięknej turystycznej miejscowości Dźwirzyno ok. 15 km od Kołobrzegu, w odległość od morza ok. 400 m w linii prostej, uliczkami ok. 850 m.
Przedmiotem sprzedaży jest ośrodek wczasowy o pow. 330 m2 na działce o pow. 2.715 m2. Teren posesji zagospodarowany w piękne tereny zielone , różnego rodzaju nasadzenia ogrodowe. Posesja ogrodzona.
Na terenie obiektu znajduje się między innymi: zadaszone miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, zewnętrzny stół do ping-ponga) i bezpłatny parking.
Obiekt składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą recepcją.
Ośrodek posiada 15 pokoi , 2-3-4 osobowych w tym 13 zarobkowych z łazienkami ( parter 9 pokoi, I piętro 6 pokoi ).
Pełne obłożenie to 40 osób.
Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną
Odrodzenie - metalowe
Istnieje możliwość nadbudowy i rozbudowy.
Cena 2.500.000 zł brutto
Wydanie nieruchomości do uzgodnienia.
Wypis z Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg:
63. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B63 UT o pow. 0,2714 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych ośrodek wypoczynkowy;
b) przeznaczenie uzupełniające urządzenia rekreacji; zaplecze obsługi;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy i rozbudowę;
b) przebudowa zabudowy może być dokonana w zakresie poprawy architektury budynku, jego funkcjonalności
oraz wyrazu estetycznego budynku;
c) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej;
d) miejsca postojowe na samochody o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą;
e) ogrodzenie zgodnie z 7 ust. 7 ustaleń planu;
f) zachować cenny drzewostan; wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokie szczególnie na obrzeżu działki;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla nowej zabudowy nieprzekraczalne - 10,0 m od linii rozgraniczającej ul. Piastowskiej; od
granic działek sąsiednich 3,0 i 4,0 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki dopuszcza się rozbudowę istniejącego domu o 50 % powierzchni jego zabudowy;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50%;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- dopuszcza się zmianę dachów płaskich na strome z poddaszem użytkowym; kalenica o wysokości do 4,5 m
ponad najwyżej podłożoną krawędź stropodachu; dopuszcza się wyrównanie wysokości budynków do najwyższej kalenicy; ścianka kolankowa o wysokości do 0,9 m;
- dopuszcza się rozbudowę domu; wysokość do 3 kond. z tym, że ostatnia kondygnacja w stromym dachu i kalenicą o wys. do 11,0 m; ścianka kolankowa o wysokości do 0,9 m; dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny; pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze ceglastym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) zachowuje się istniejące podłączenie komunikacyjne;
b) zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów turystów zgonie z 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41