Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23473

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stary Borek

Ulica:Stary Borek

Cena: 260 000 PLN

Cena za m²: 129 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:2020 m²

Typ:budowlana

Gaz:brak

Forma własności:własność

Woda:w drodze

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Grzybowo granica Stary Borek, 2,2 km od plaży na sprzedaż jedna lub dwie działki budowlane o nr 1/78 i 1/79 przeznaczone pod zabudowę domami jednorodzinnymi i usługami.
Dwie niezabudowane działki budowlane sąsiadujące ze sobą o łączną powierzchnię 4.040 m2 (pow. pierwszej działki 2020 m2 i pow. drugiej działki 2020 m2)
Lokalizacja:
Stary Borek cicha i spokojna miejscowość z dogodnym dojazdem do turystycznego Grzybowa położona ok. 2,5 km od morza.
Dojazd do działek drogą szutrową. Działki oddalone są ok. 112 do 150 m od głównej drogi asfaltowej Stary Borek - Grzybowo.
Kształt pierwszej działki prostokątny o wymiarach: szerokość 26 m x długość 78 m.
Kształt drugiej działki prostokątny o wymiarach: szerokość 26 m x długość 78 m.
Uzbrojenie terenu:
- woda w drodze przy działce
- prąd i kabel telefoniczny w ulicy głównej ok. 150 m od działki
Stan prawny: grunt własność.
Cena za jedną działkę do negocjacji.
Funkcja działki w planie zagospodarowywania:
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A10a MN/U i A10b MN/U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; budynek usług i zabudowa gospodarczo-garażowa w tylnej części działki;
b) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego jako wolnostojącego w głębi działki lub dobudowanego do budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 200 m2;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne 5,0 m, 10,0 m i 12,5 m od linii rozgraniczającej z drogą;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 25% powierzchni działki;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 60%;
d) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), kalenica główna do 9,0 m; usługowego do 5,0 m;
e) geometria dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o, kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej; dla pozostałej zabudowy dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20o do 35o;
f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody tereny zgodnie z rysunkiem planu miejscowego znajdują się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na części terenów zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. ochrony zabytków. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych jednostka znajduje się w obszarze oraz terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
7) zasady i warunki podziału nieruchomości zachowuje się istniejące wydzielenia działek z możliwością nowych wydzieleń i regulacją granic do parametrów określonych w 11 ustaleń planu miejscowego z uwzględnieniem zakazu wjazdu z drogi powiatowej; min. powierzchnia nowo wydzielanych działek 0,25 ha, min. szerokość frontu działek przyległych do drogi 35,0 m z których jest wjazd;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych istniejących dróg z tym, że należy poszerzyć istniejącą drogę (08KDW) o pas szerokości 5,0 m;
b) dążyć do zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych samochodów dla mieszkańców i korzystających z usług zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie do istniejących sieci; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu miejscowego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41