Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23565

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Budzistowo

Ulica:Kołobrzeska

Cena: 330 000 PLN

Cena za m²: 259 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1276 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Budzistowo to pod kołobrzeska miejscowość zwana sypialnią Kołobrzegu.
Oferujemy na sprzeda
ż działkę budowlaną o pow. 1.276 m2.
Działka w otoczeniu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego i sąsiadujących domków jednorodzinnych.
Położenie: ok.3 km od centrum Kołobrzegu, ok. 3,5 km od morza i ok. 1.500 m do lasu.
Działka o nieregularnych kształtach nieogrodzona.
UZBROJENIE TERENU-
pełne na działce ( prąd, woda, gaz, kanalizacja )
Typ własności - pełna własność
---------------------------
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MN o pow. 1,6335 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu - 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i 10,0 m od drogi powiatowej zgodnie z rysunkiem planu; 5,0 m od granicy z terenem C4 MW, U dla zabudowy na dz. nr: 1/166, 1/179 i 1/180; zabudowa budynkami mieszkalnymi poza powyższymi działkami tylko w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej, wykluczona od strony osiedla wielorodzinnego; b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - dla rozbudowy istniejącej zabudowy i nowej zabudowy 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki lub terenu 60%; dopuszcza się jej pomniejszenie o wielkość dopuszczonej rozbudowy;
d) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m;
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o; kalenica o długości min. 50% długości ściany frontowej, równoległa do drogi gminnej dla działek do niej przyległych;
f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska - nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) zachowuje się istniejące wydzielenia, dopuszcza się regulację granic działek poprzez powiększenie powierzchni kosztem przyległych działek niezabudowanych;
b) min. szerokość granicy frontowej nowych działek - 25,0 m (nie dotyczy działek wydzielonych);c) należy scalić działki: 1/166, 1/179 i 1/180 w celu wyodrębnienia jednej działki budowlanej; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 114 15051 Poz. 2104
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległej drogi gminnej;
b) dojazd do działek: 1/166, 1/179 i 1/180 poprzez teren C4 MW, U;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41