Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23497

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stramnica

Cena: 350 000 PLN

Cena za m²: 40 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:8700 m²

Typ:rolna

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:do 100m

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:rolna

Opis oferty

STRAMNICA na sprzedaż są 2 niezabudowane działki gruntu o łącznej pow. 8.700 m2 ( 5.200 m2 + 3.500 m2 )
Miejscowość zlokalizowana jest ok. 5 km od granic administracyjnych miasta Kołobrzeg.
W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone na tereny rolnicze z możliwością zabudowy.
W granicach działki siedliskowej dopuszcza się lokalizację budynków inwentarskich i gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 1000 m oraz jednego budynku mieszkalnego przeznaczonego dla rolnika o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 200 m.

Media:

wszystkie media w odległości ok. 100 m od działki
Działki mają dostęp do drogi publicznej

Wymiary działek:

38,6 m szerokość w najwęższym miejscu
50 m szerokość w najszerszym miejscu
196 m długość
Istnieje możliwość zakupu jednej działki przy czym pierwsza do sprzedaży jest mniejsza działka.
Ceny pojedynczych działek:
działka 3.500 m2 - cena 140.000,- zł
działka 5.200 m2 - cena 210.000,- zł
Cena do negocjacji.
Wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania:
55. Dla terenów 1.36-R (o powierzchni ok. 12,76 ha), 1.37-R (o powierzchni ok. 14,16 ha), 1.39-R (o powierzchni ok. 34,02 ha), 1.40-R (o powierzchni ok. 6,62 ha), 1.41-R (o powierzchni ok. 2,66 ha), 1.42-R (o powierzchni ok. 19,14 ha), 1.43-R (o powierzchni ok. 31,23 ha), 1.44-R (o powierzchni ok. 14,43 ha), 1.45-R (o powierzchni ok. 7,86 ha), 1.46-R (o powierzchni ok. 1,26 ha), 1.47-R (o powierzchni ok. 30,85 ha), 1.48-R (o powierzchni ok. 1,24 ha), 1.49-R (o powierzchni ok. 8,78 ha), 1.50-R (o powierzchni ok. 2,20 ha), 1.51-R (o powierzchni ok. 81,26 ha), 1.52-R (o powierzchni ok. 2,01 ha), 1.53-R (o powierzchni ok. 2,03 ha), 1.54-R (o powierzchni ok. 4,93 ha), 1.55-R (o powierzchni ok. 41,89 ha), 1.56-R (o powierzchni ok. 20,23 ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
- tereny rolnicze.
- dopuszcza się lokalizację jednego siedliska rolniczego dla rolnika w ramach prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu kształtowania ustroju rolnego.
W granicach działki siedliskowej dopuszcza się lokalizację budynków inwentarskich i gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 1000 m oraz jednego budynku mieszkalnego przeznaczonego dla rolnika o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 200 m.
Na wszystkich gruntach rolnych, zlokalizowanych poza działką siedliskową, dopuszcza się lokalizację wiat i budowli rolniczych.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki siedliskowej):
a) dla budynku mieszkalnego: 7%, lecz nie więcej niż 200 m powierzchni zabudowy,
b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 15%, lecz nie więcej niż 1000 m powierzchni zabudowy łącznie;
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki siedliskowej):
a) dla budynku mieszkalnego: 0,21, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,14,
b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 0,3;
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki siedliskowej): 0;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki siedliskowej): 70%;
6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynku mieszkalnego: 2, w tym poddasze,
b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 2;
7) dopuszcza się jedną kondygnację podziemną;
8) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: 9 m,
b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich, wiat i silosów: 10 m;
9) geometria głównych połaci, pokrycie i kolorystyka dachu:
a) dla głównych połaci dachu budynku mieszkalnego: dach symetryczny dwuspadowy kącie nachylenia do 30-45 stopni,
b) dla głównych połaci dachu budynku gospodarczych i inwentarskich: dach symetryczny dwuspadowy kącie nachylenia do 20-45 stopni,
c) pokrycie i kolorystyka dachów: matowa dachówka ceramiczna, cementowa, w odcieniach: grafitu, brązu, naturalnej dachówki ceramicznej. Dopuszcza się materiał dachówko podobny oraz blachę na rąbek stojący w odcieniach grafitu wyłącznie poza strefą A ścisłej ochrony konserwatorskiej;
10) materiał i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze białym, beżowym, écru, szarym. Dopuszcza się szachulec, cegłę, drewno, kamień.
3. Zasady lokalizacji budynków na działce: nie ustala się.
4. Budynki mieszkalne należy lokalizować poza granicą prognozowanego oddziaływania akustycznego od elektrowni wiatrowych powyżej 45dB, oznaczoną na rysunku planu.
5. W granicach terenu 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane jest drzewo do ochrony, dla którego obowiązują ustalenia 9 pkt 15.
6. Teren 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w 14.
7. Tereny 1.37-R, 1.51-R, 1.53-R, 1.54-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są częściowo w granicach strefy E ochrony ekspozycji wsi Stramnica, ujętej w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w 15.
8. Teren 1.52-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest częściowo w granicach ulicowego układu przestrzennego wsi Stramnica, ujętego w ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w 16.
9. Tereny 1.36-R, 1.37-R, 1.47-R, 1.51-R, 1.54-R, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są częściowo w granicach stref WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w 17 ust. 3.
10. Przez tereny 1.36-R, 1.37-R, 1.39-R, 1.42-R, 1.43-R, 1.50-R, 1.51-R, 1.53-R, 1.54-R, 1.56-R, zgodnie z rysunkiem planu, przebiegają pasy ochrony funkcyjnej dystrybucyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, dla których obowiązują ustalenia zawarte w 26.
11. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41