Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23217

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Nadmorska

Cena: 400 000 PLN

Cena za m²: 386 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1036 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:inna

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:21 m

Długość działki:50 m

Opis oferty

Atrakcyjna działka w bardzo dobrej lokalizacji
Działka o pow. 1.036 m2
przeznaczenie działki : zabudowa mieszkaniowo - usługowa
LOKALIZACJA :
Grzybowo ok 400 m od morza , odległość do Kołobrzegu ok 2,5 km i Dźwirzyna ok 6 km.
OTOCZENIE : park nadmorski i budynki mieszkalno - pensjonatowe w zabudowie wolno stojącej - cicha, spokojna okolica
OGRODZENIE : działka w całości ogrodzona (siatka na słupkach) z bramą wjazdową
DROGA DOJAZDOWA : utwardzona płytami
UZBROJENIE : woda, kanalizacja, prąd i gaz w drodze bezpośrednio przy działce
STAN PRAWNY : własność , brak obciążeń.
WYDANIE NIERUCHOMOŚCI : w dniu sprzedaży (po zapłacie całej ceny sprzedaży)
OPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA :
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A48b MN, U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego ;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy będącej w dobrym stanie technicznym oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
c) istniejącą zabudowę działek na których nie przekroczono wielkości określonych w ustaleniach dla jednostki można rozbudować do tych wielkości;
d) dopuszcza się przebudowę zabudowy;
e) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku;
f) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla zabudowy mieszkalnej zgodnie z rysunkiem planu:- nieprzekraczalne dla nowej zabudowy 7,5 i 5 m od linii rozgraniczającej z drogami, 3 i 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30 % dla zabudowy parterowej i 25% dla zabudowy 2 kondygnacyjnej;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50 % powierzchni działki dla nowej zabudowy i 40 % dla zabudowywanych działek;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:- budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m; na działkach o pow. powyżej 1200 m 2
2 kondygnacje z poddaszem użytkowym o wysokości do 11 m z dopuszczeniem ścianki kolankowej o wysokości do 0,9 m;
- zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z 7 ust. 4 ustaleń planu;
- dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze ciemnej zieleni;
- dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo garażowego dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 30, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych teren znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się powiększenie działek poprzez przyłączenie działki sąsiedniej; nowe podziały zgodnie z zasadami podziału przedstawionymi na rysunku planu;
b) zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli wielkości zawarte w 11 ustaleń planu;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd od przyległych dróg;
b) wjazdy oddalić maksymalnie od skrzyżowań;
c) w obrębie działek na których realizowana będzie nowa zabudowa zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla klientów usług, turystów i mieszkańców działki zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej przyległych dróg zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04