Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23013

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Ulica:Malinowa

Cena: 2 539 460 PLN

Cena za m²: 170 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:14938 m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:inna

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:100 m

Długość działki:150 m

Opis oferty

Kołobrzeg - Zieleniewo na sprzedaż teren inwestycyjny o pow. 1,4938 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Orientacyjne wymiary działki nr 140/9
- szerokość 100 m od ul. Malinowej  
- długość w głąb działki 150 m 
Teren działki dochodzi bezpośrednio do drogi publicznej ul. Malinowej.
Media:
pełne uzbrojenie terenu w ulicy Malinowej.
Cena sprzedaży:
170,- zł za 1 m2 - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Funkcja działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczonego symbolem B21 MN/U:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
b) uzupełniające: usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca z budynkiem usługowym
dobudowanym lub wolno stojącym, garaż wbudowany, wolno stojące lub połączony z budynkiem
gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę usługową i gospodarczo-garażową;
wykluczyć z zabudowy obniżoną część terenu położoną poniżej rzędnej terenu 8,50 m n.p.m.;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu:
- 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 15KDD i 26KDL;
- 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą 29KDW;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki
40%;
d) maksymalna wysokość zabudowy: mieszkaniowej do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w
poddaszu użytkowym, wysokość kalenicy głównej do 9,0 m; kalenica o długości minimum 50%
długości ściany frontowej, równoległa do frontu działki dla działek położonych przy drodze
gminnej; dla zabudowy usługowej budynek parterowy, wysokość kalenicy do 5,0 m, dach
dwuspadowy;
e) geometria dachu budynku mieszkalnego dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie na- chylenia
połaci dachowych od 35o do 50o;
f) warunki zabudowy garażowej i gospodarczej oraz ogrodzenia działki należy wykonać zgodnie z 7
ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska na terenie jednostki występują sieci systemów melioracyjnych,
które nie mogą ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych
budowli z sieciami melioracyjnymi, należy dokonać przebudowy urządzeń zgodnie z ustawą Prawo
wodne. Uwzględnić należy również uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i
dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić na- leży również fakt, że sieć melioracyjna
(podziemne drenaż) nie jest przystosowana do od- prowadzenia wód opadowych z terenów
zurbanizowanych;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie
występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i te- renu
górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia wydzielanych działek 1500 m od drogi 29KDW i 2500 m2
od drogi 15KDD;
b) minimalna szerokość frontowej działki 30 dla działek o pow. min. 1500 m2 i 40,0 m dla działek
o pow. min. 2500 m2;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla mieszkań- ców,
zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie zgodnie z warunkami ogólnymi
zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0% dla nr dz.139 i 0,0 % dla pozostałego terenu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04