Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23006

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Ustronie Morskie

Miasto:Sianożęty

Ulica:Olszyna

Cena: 299 000 PLN

Cena za m²: 77 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:3901 m²

Typ:budowlana

Gaz:w drodze

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:42 m

Opis oferty

Sianożęty na sprzedaż działka budowlana o pow. 3.901 m.kw.
położona u zbiegu dwóch ulic Różanej (szutrowa) i ul. Olszyna (asfaltowa). Do morza 900 m.

Link do zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/pz8ej11L2WPBSMRr8
Działka od strony południowej jest przeznaczona w części ok. 30 % (pow. ok. 1.231 m.kw.) pod zabudowę a w pozostałej części pod tereny rolne.
Uzbrojenie: woda, kanalizacja, prąd, gaz w drodze przy działce.
Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolami:

- 30 UTM - teren zabudowy usług turystycznych z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej i usługowej (pow. około 1.232 m.kw.)
- 2 RP - tereny rolne w pozostałej części.

30 UTM opis funkcji:
Przeznaczenie terenu: zabudowa usług turystycznych z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące, usługowe, mieszkalno usługowe lub mieszkalne jednorodzinne.
Na każdej  z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:
zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
zabudowy mieszkalno -  usługowej,  w tym usług   turystycznych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.
Zabudowę usługową, mieszkaniowo usługową lub mieszkaniową jednorodzinną należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu      użytkowym.
Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 40%.
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 30%.
Budynki garażowe i gospodarcze należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.
Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30 45. linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku ich braku obowiązują linie zgodnie z przepisami odrębnymi; nieustalone w planie zasady zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane. - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 800 m2, z zastrzeżeniem treści 16 uchwały. 
Dla terenów oznaczonych w planie symbolem U należy lokalizować w granicach działek budowlanych wg niżej ustalonych minimalnych wskaźników miejsc parkingowych: 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii; 3 miejsca na 10 łóżek dla hoteli, pensjonatów i obiektów turystycznych; 15 miejsc postojowych na 1000 m2 pow. użytkowej zabudowy usług handlu, biur i obiektów sportowych.
2 RP opis funkcji:
1) tereny użytkowane rolniczo;
2) wprowadza się zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie;
3) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów inwentarskich w systemie bezściółkowym;
4) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów wprowadza się zakaz chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DPJ) w rozumieniu właściwych przepisów o ochronie przyrody;
5) w zagospodarowaniu oznaczonych terenów zezwala się na realizację urządzeń infrastruktury technicznej;
6) zezwala się na realizację ciągów pieszo - jezdnych;
7) podział nieruchomości rolnej jest dopuszczalny pod warunkiem wydzielenia działek nie mniejszych niż 20 000 m2.
8) dla nieruchomości położonych w granicach pasa terenu objętego ograniczeniami w zagospodarowaniu w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zasady określone w 17 uchwały;
9) dla nieruchomości położonych w granicach pasa terenu objętego ograniczeniami w zagospodarowaniu w związku z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują zasady określone w 17 uchwały;
10) dla występujących w granicach obszaru gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mają zastosowanie przepisy określone w 13 pkt 9 uchwały.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04