Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22615

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Nadmorska

Cena: 548 000 PLN

Cena za m²: 326 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1680 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:24 m

Długość działki:70 m

Opis oferty

LOKALIZACJA : Grzybowo ul. Nadmorska - ok 500 m od morza ! odległość do
Kołobrzegu ok 2,5 km i Dźwirzyna ok 6 km.
OTOCZENIE : nowe budynki mieszkalno - pensjonatowe  w zabudowie wolno stojącej - cicha, spokojna okolica (działka w drugim pasie zabudowy ul. Nadmorskiej, 
przeznaczenie działki : zabudowa mieszkaniowo - usługowa
OGRODZENIE : z trzech stron (siatka na słupkach)
DROGA DOJAZDOWA : utwardzona 
UZBROJENIE : woda, kanalizacja, prąd i gaz w drodze przy działce
STAN PRAWNY : własność (założona księga wieczysta) brak obciążeń.
WYDANIE NIERUCHOMOŚCI : w dniu sprzedaży (po zapłacie całej ceny sprzedaży)
OPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA :
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B44a UT o pow. 1,3083 ha;
B44b UT o pow. 0,1243 ha , B44c UT o pow. 0,5018 ha i B44d UT o pow. 0,4925 ha obowiązują
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych - pensjonat;
b) przeznaczenie uzupełniające - budynek zaplecza, mieszkanie właściciela i istniejąca zabudowa mieszkalna;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) pensjonat - zabudowa do 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe;
b) należy uwzględnić w programie zabudowy ustalenia zawarte w 11 ustaleń planu;
c) możliwość realizacji budynku zaplecza pensjonatu;
d) nowo projektowany pensjonat powinien składać się z wielofunkcyjnego budynku recepcyjno - gastronomiczno-
mieszkalnego, dopuszcza się zabudowę domkami turystycznymi;
e) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu oraz wydane decyzje o
warunkach zabudowy;
f) przebudowa zainwestowania może być dokonana w zakresie poprawy architektury budynków i ich
funkcjonalności oraz wyrazu estetycznego budynków;
g) istniejącą zabudowę działek nie przekraczającą pod względem wielkości ustaleń dla jednostki można
rozbudować do tych wielkości;
h) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej, szczególnie na obrzeżu działki;
i) parkingi o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą;
j) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane
żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
- obowiązujące 10 m od linii rozgraniczającej z drogą 88KDZ;
- nieprzekraczalne 7,5 i 5 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg i 5 m od granicy terenu B50b PT; 3 i 4
m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 25 % w przypadku budowy tylko
wielofunkcyjnego pensjonatu i 40% dla zabudowy pensjonatowej z zabudową domkami turystycznymi przy
ilości minimum 30 % miejsc w domkach;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 35 % powierzchni działki w przypadku realizacji
pensjonatu z domkami turystycznymi i 45 % powierzchni działki w przypadku realizacji pensjonatu bez
domków turystycznych;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- budynek wielofunkcyjny zabudowa do 2 kond. z poddaszem użytkowym, do 11 m wysokości w tym ścianka
kolankowa do 0,9 m; dach dwu lub wielospadowy o dłuższej kalenicy wzdłuż jednego z boków działki i
nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie
dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze brązowym;
- zabudowa zaplecza wolnostojąca, parterowa z poddaszem nieużytkowym do 6 m wysokości; dach
dwuspadowy, nachyleniu połaci dachowych od 20 do 30, pokrycie materiałem podobnym do budynku
pensjonatu lub gontem bitumicznym;
- domki turystyczne - parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego, wysokość do 6 m, dach dwuspadowy,
nachylenie połaci dachowych od 30 do 50, pokrycie materiałem podobnym do budynku wielofunkcyjnego
lub gontem bitumicznym;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu
Koszaliński Pas Nadmorski w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń
planu;
5) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren
znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg
II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń
planu;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - przy podziale terenu na działki należy kierować się
uwarunkowaniami zawartymi w 11 ustaleń planu;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wjazdy z przyległych dróg; oddalić maksymalnie od skrzyżowań;
b) w obrębie działki zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla turystów zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działki do sieci infrastruktury technicznej przyległej
drogi zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04