Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22499

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stary Borek

Ulica:Stary Borek

Cena: 170 000 PLN

Cena za m²: 100 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1697 m²

Typ:budowlana

Gaz:brak

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Stary Borek na sprzedaż działka budowlana o pow. 1.697 m2
Odległość do morza i plaży w Grzybowie 3,8 km

W pobliży działki przebiega ścieżka rowerowa.
Kształt działki:
prostokąt o wymiarach ok. 30 m x 49 m plus droga dojazdowa o wymiarach ok. 48 m x 4 m
Uzbrojenie terenu:
skrzynka elektryczna po drugiej stronie drogi, woda i kanalizacja w drodze.
Gaz do ustalenia.
Teren płaski w sąsiedztwie zielony zagajnik drzew oraz nowo wybudowany dom.
Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami
Działka oznaczona w planie symbolem C9b MN/U
WYPIS Z PLANU:
Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: C9a MN/U, C9b MN/U, C9c MN/U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa jednorodzinna wolno stojąca, garaż wbudowany, wolno stojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; budynek usług i zabudowa gospodarczo-garażowa w tylnej części działki,
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, funkcji i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi poniżej,
c) fronty budynków mieszkalnych zlokalizować od strony przyległych dróg,
d) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego jako wolno stojącego w głębi działki lub dobudowanego do budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 200 m, e) regulacja granic części frontowej działek zgodnie z rysunkiem planu w celu poszerzenia drogi do 10,0 m;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne 5,0 m, 7,5 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej przyległej drogi; dla działek objętych strefą ochronną od linii wysokiego napięcia linia zabudowy wynika z zasięgu tej strefy i funkcji budynków zgodnie z 16.9 ustaleń planu miejscowego,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 25%,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki - 60%,
d) wysokość zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m; dla budynku usługowego 1 kondygnacja i wysokość do 5,0 m,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 49 Poz. 1900
e) geometria dachu: budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o, kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej; dla zabudowy usługowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20o do 35o,
f) nową zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu miejscowego; dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy gospodarczej oraz budowę nowej zgodnie z potrzebami technologicznymi o wysokości do 8,0 m;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody - nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych:
a) uwzględnić strefę ochronną od linii elektroenergetycznej WN zgodnie z 16 ustaleń planu miejscowego, b) jednostka znajduje się w obszarze oraz w terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
7) zasady i warunki podziału nieruchomości - dopuszcza się zachowanie istniejących wydzieleń, minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 0,15 ha, szerokość działki frontowej min. 30,0 m;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg, b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu miejscowego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla terenu dla którego ustalenia w zmienionym i aktualnym planie są tożsame, dla pozostałego terenu 30%. 10
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04