Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22293

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Dygowo

Miasto:Stojkowo

Cena: 99 000 PLN

Cena za m²: 33 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:3018 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:własna

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

STOJKOWO 2 km od Dygowa, na sprzedaż 9 działek z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, dla każdej z nich.
Działki położone są bezpośrednio przy drodze asfaltowej prowadzącej z Dygowa do Ustronia Morskiego w odległości ok. 3 km do drogi krajowej nr. 163 Kołobrzeg - Wałcz.
Właściciel posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy na wszystkie działki (szczegółowy opis poniżej)
Wjazd na działki z drogi szutrowej nr 285 na drogę wewnętrzną nr 269/17
Uzbrojenie:
prąd, gaz, kanalizacja oraz woda w głównej drodze
Uwaga:
Istnieje możliwość zakupu sąsiadujących działek o powierzchniach jak poniżej:
nr działki 296/8 pow. 5162 m2 Cena: 170.346,- zł REZERWACJA
nr działki 296/9 pow. 3018 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/10 pow. 3028 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/11 pow. 3022 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/12 pow. 3023 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/13 pow. 3022 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/14 pow. 3022 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/15 pow. 3022 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/16 pow. 3015 m2 Cena: 99.000,- zł
nr działki 296/17 pow. 3019 m2 droga wewnętrzna lub pow. 3026 m2
Ustalenia dotyczące decyzji o warunkach zabudowy:
- budynek mieszkalny jednorodzinny: dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w stromym dachu;
- dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do obowiązującej linii zabudowy;
- kąt nachylenia połaci dachowych 35- 45;
- kalenica główna o wysokości do 8,0 m do 9,0 m;
- gzyms lub okap dachu - min. 2,8 m n.p.t.
- maksymalna wysokość- 3,5 m n.p.t.;
- pokrycie dachu - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglanym;
- szerokość elewacji frontowej - 10,0 - 15,0 m;
- w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny;
inne:
- linia zabudowy - obowiązująca, 20,0 m od granicy z drogą powiatową - pod pojęciem obowiązująca linia zabudowy należy rozumieć linię do której musi przylegać 80% szerokości ściany budynku mieszkalnego, okapy i gzymsy mogą być wysunięte nie więcej, aniżeli 0,5 m przed linię zabudowy,
a) balkony, wykusze, schody wejściowe, tarasy i przedsionki do 1,5 m;
- linia zabudowy nie dotyczy obiektów małej architektury, podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu oraz infrastruktury technicznej;
- powierzchnia zabudowy do 150,0 m2;
- pow. biologicznie czynna min. 80% pow. działki;
- zakaz stosowania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych i innych pełnych.
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - nie występują.
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują.
Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej - zgodnie pismem MWiK Kołobrzeg L.dz. 10509/5;
- odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacyjnej - zgodnie pismem MWiK Kołobrzeg dz. 10509/5;
- zaopatrzenie w energię elektryczną- sieci - zgodnie oświadczeniem Energa Operator dnia 17 czerwca 2014 r. znak EOP-55-000620-2014;
- dostęp do drogi publicznej - działka posiada dostęp do drogi powiatowej położonej na działce Nr 289;
- gromadzenie i segregacja odpadów, wywóz na składowisko odpadów zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, na działce zlokalizować miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem segregacji;
- należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi odległości od istniejącej infrastruktury technicznej i budowli lub je przebudować.
Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich- należy spełnić wszystkie warunki normowe wynikające ze stosownych przepisów tak, ażeby zaprojektować i zrealizować obiekt, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie występują.

Inne ustalenia:

- dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez działkę Nr 296/17.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41