Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21890

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Radzikowo IV

Cena: 168 000 PLN

Cena za m²: 336 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:500 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:w drodze

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Kołobrzeg  dzielnica Radzikowo - na sprzedaż niezabudowana działka budowlana o powierzchni 500 m.
Działka w kształcie prostokąta położona w dzielnicy domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolno stojącej, sąsiednie działki zabudowane.
Wymiary działki ok. :
15 m x 35 m
W drodze bezpośrednio przy działce znajdują się wszystkie media:
- prąd,
- woda,
- kanalizacja,
- gaz
Pełna własność bez obciążeń.
Funkcja działki i zagospodarowanie terenu:
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN 45 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolno stojącą, bliźniaczą, szeregową;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów,
d) procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
e) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
f) lokalizacja garaży i pomieszczeń gospodarczych: wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy;
4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość budynku do 12,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1 m ponad poziomem terenu;
5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do ulicy KDD56, KDD58 i KDD59;
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
a) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien połaciowych,
b) kąt nachylenia od 30 do 45,
c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym typu: dachówka cementowa lub bitumiczna, łupek, blacha trapezowa, itp., w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
7) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów garażowych jedno lub dwustanowiskowych do 45 m 2 ,
b) nawiązanie architektoniczne obiektów garażowych w zakresie kąta pochylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryły budynku mieszkalnego,
c) ustala się możliwość sytuowania obiektów garażowych na styku dwóch działek, pod warunkiem zblokowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej,
d) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, przy zachowaniu parametrów jak dla budynku garażowego;
8) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:
a) od strony ulic ustala się ogrodzenia ażurowe, o wysokości do 1,5 m, na cokole o wysokości 0,4 m, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,
b) pomiędzy sąsiadującymi działkami dopuszcza się ogrodzenie pełne o wysokości do 1,9 m;
9) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
a) ustala się istniejący podział działek zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza się inny niż proponowany podział działek oraz podział wtórny działek istniejących przy zachowaniu następujących parametrów: dla zabudowy wolno stojącej od 600 m2 do 2500 m2 , dla zabudowy bliźniaczej od 350 m2 do 900 m2 , dla zabudowy szeregowej od 200 m2 do 400 m2 ,
c) ustala się następujące minimalne szerokości frontów działek: dla zabudowy wolnostojącej od 18 m, dla zabudowy bliźniaczej od 12 m, dla zabudowy szeregowej od 6 m, d) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 60 do 90;
10) wymogi komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna nieograniczoną ilością zjazdów z ulic dojazdowych KDD48, KDD56, KDD58, KDD59 i KDD60,
b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w 11 ust. 3.
Zapraszam na prezentację.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04