Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21751

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Akacjowa

Cena: 265 000 PLN

Cena za m²: 183 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1449 m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Grzybowo (4 km od Kołobrzegu) - nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych i pensjonatów.
 
ODLEGŁOŚĆ OD MORZA : ok. 1.000 m (jedna z najpiękniejszych plaż w Polsce)
działka w sąsiedztwie HOTELU " DIAMENT" 
Teren obniżony do nawiezienia ziemią.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :
10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C10c MN, U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolno stojąca, garaż wbudowany lub wolno stojący połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji obu funkcji - w jednej bryle),
b) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy; dopuszcza się przebudowę zabudowy,
c) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolno-stojącego pomiędzy tylną ścianą budynku mieszkalnego i tylną linią zabudowy budynku mieszkalnego dla działek o prostopadłej do drogi dłuższej osi, i z boku dla działek o osi dłuższej równoległej do drogi w odległości minimum 7,5 m od linii rozgraniczającej,
d) ogrodzenie - zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku,
e) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu:
obowiązująca - 7,5 m od linii rozgraniczającej przyległych dróg, z których są wjazdy na działki,
nieprzekraczalne - 7,5 i 5 m od linii rozgraniczającej drogi i ciągu pieszego 16KP; 3 i 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki,
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
budynek mieszkalny - parterowe z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m,
zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa wolno stojąca zgodnie 7 ust. 4 ustaleń planu,
dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, dłuższy odcinek kalenicy równoległy do drogi, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze ceglastym,
dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 35, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych, w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli stanowią ustalenia planu zawarte w 11 ustaleń planu;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg,
b) wjazdy oddalić maksymalnie od skrzyżowań,
c) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działki do sieci infrastruktury technicznej przyległej drogi zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu
UZBROJENIE:
pełne w drodze dojazdowej do działki
STAN PRAWNY :
własność

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04