Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21734

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Zieleniewo

Ulica:Jantarowa

Cena: 354 760 PLN

Cena za m²: 70 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:5068 m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:88 m

Długość działki:55 m

Opis oferty

Kołobrzeg - Zieleniewo ul. Jantarowa, na sprzedaż działka budowlana o pow. 5.068 m2 
Działka o zróżnicowanym terenie pochylenia ze stawem zajmującym ok. 35 % powierzchni z dużą ilością drzew i krzewów.
Działka posiada dostęp do ul. Jantarowej 
W sąsiedztwie znajdują się starsze jak i nowo budowane domy.
Wymiary działki:
długość od frontu ok. 55 m
szerokość ok. 88 m
Uzbrojenie terenu:
pełne (woda, kanalizacja, prąd, gaz) w ul. Jantarowej
Istnieje możliwość kupna sąsiedniej działki ze stawem o pow. 3.207 m2
Funkcja działki w planie zagospodarowania gminy Kołobrzeg:

12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 RM/U o pow. 2,5970 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu:a)przeznaczenie podstawowe teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym;b)przeznaczenie uzupełniające teren usług w tym agroturystyki;
2)zasady zagospodarowania terenu:
a)zabudowa zagrodowa - wolno stojąca, budynek usługowy dobudowany lub wolno stojący, garaż wbudowany, wolno stojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową i usługową;
b)dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy i dodatkowej zabudowy zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
c)zakaz hodowli zwierzęcej powodującej uciążliwość dla otoczenia;
3)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 51KDD;
b)maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki:-dla nowej zabudowy 20%;-dla istniejącej zabudowy dopuszcza się jej zwiększenie do 20%;
c)minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki lub terenu:-dla nowej zabudowy 60%;-dla istniejącej zabudowy dopuszcza się jej pomniejszenie o wielkość rozbudowy;
d)wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w poddaszu użytkowym), wysokość kalenicy głównej do 9,5 m, kalenica o długości minimum 50% długości ściany frontowej; dla zabudowy usługowej budynek parterowy, wysokość kalenicy do 5,0 m dach dwuspadowy; zabudowa gospodarcza parterowa zgodnie z wymogami gospodarstwa rolnego;
e)geometria dachu: zabudowy mieszkaniowej dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35o do 50o; budynku usługowego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 25o do 35o;
f)zabudowę garażową, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4)zasady ochrony środowiska na terenie jednostki występują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, należy uwzględnić uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić należy również fakt, że sieć melioracyjna (podziemne kanały) nie jest przystosowana do odprowadzenia wód opadowych z terenów zurbanizowanych;
5)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na terenie funkcjonalnym występuje strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu;
6)zasady ochrony według przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7)zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości min. powierzchnia wydzielanej działki 3000 m;
8)zasady obsługi komunikacyjnej:
a)dojazd z przyległej drogi 51KDD;
b)należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
9)zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10)ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04