Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20064

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Ustronie Morskie

Miasto:Ustronie Morskie

Ulica:Wiejska

Cena: 200 000 PLN

Cena za m²: 223 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:898 m²

Typ:budowlana

Forma własności:własność

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:23 m

Długość działki:39 m

Opis oferty

Ustronie Morskie działka budowlana o pow. 898 m2 położona w drugim rzędzie zabudowy od ul. Wiejskiej. 
Odległość działki od morza 1.100 m
Działka ma kształt prostokąta i wymiary 39 m x 23 m.
Istnieje możliwość wybudowania na działce kilku domków campingowych.
Uzbrojenie terenu:
ul. Wiejska
- prąd, woda, kanalizacja
po drugiej stronie ul. Wiejskiej
- gaz, i telefon
Działka nie ogrodzona z dojazdem drogą szutrową.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
41UTM
1) przeznaczenie
terenu zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2) zasady 1.
Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem 14 uchwały.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące usługowe, mieszkalno-usługowe lub mieszkalne jednorodzinne.
3. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację:
a) budynków usługowych, w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi);
b) budynków mieszkalno usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi
(gospodarczymi);
c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi).
4. Zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową należy kształtować do wysokości:
3 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym.
5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 40%.
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 30%.
7. Budynki garażowe i gospodarcze należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych.
8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego:
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- nie ustalone w planie zasady zabudowy zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi
4) zasady podziału terenu
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- na cele zabudowy mieszkaniowej 800 m2;
- na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej 1500 m2;
- na cele zabudowy usługowej 2500 m2;
z zastrzeżeniem treści 16 uchwały
5) zasady ochrony środowiska i przyrody
- dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski obowiązują zasady określone w 13 uchwały
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- dla nieruchomości położonych w granicach strefy ochrony archeologicznej WIII obowiązują zasady określone
w14 uchwały
7) zasady obsługi w zakresie komunikacji
- dojazd do terenu z: 49KD(Z), 52KD(D)
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
- obowiązują zasady określone w 17 uchwały
9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych
- dla nieruchomości położonych w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone
w 15 uchwały.
- dla nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania cmentarza obowiązują ustalenia zawarte w 13 uchwały
10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu
- nie występuje
11) powierzchnia terenu [m2] ok. 5305242.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04