Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21332

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Witkowice

Ulica:Malinowa

Cena: 187 000 PLN

Cena za m²: 154 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1214 m²

Typ:budowlana

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:29 m

Długość działki:38 m

Opis oferty

Kompleks kilkunastu nowo wydzielonych działek budowlanych położonych w Kołobrzegu przy ul. Malinowej ok. 3 km w linii prostej od morza.
Działka nr 366/5 o pow. 1214 m2
Działka znajduje się jako piąta z kolei od ulicy Malinowej.
Wymiary działki:
szer. 29 m  długość 38 m
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Uzbrojenie:
Wszystkie media znajdują się w ulicy Malinowej
Plan zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dokładny zapis z planu:
Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: B7a MN o pow. 0,2304 ha; B7b MN o pow. 1,9847 ha i B7c MN o pow. 1,8235 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolno stojąca, garaż wbudowany, wolno stojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo garażową;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu - zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, a dla terenów niezabudowanych lub w przypadku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: - 10,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 15KDD i 108KDL oraz od granicy sporządzenia planu; - 5,0 m i 7,5 m od linii rozgraniczających z pozostałymi przyległymi drogami zgodnie z rysunkiem planu; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: - dla nowej zabudowy 25%; - dla istniejącej zabudowy dopuszcza się jej zwiększenie do 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki: - dla nowej zabudowy 60% powierzchni działki; - dla istniejącej zabudowy dopuszcza się jej pomniejszenie o wielkość dopuszczonej rozbudowy;
d) wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m; kalenica o długości minimum 50% długości ściany frontowej, równoległa do frontu działki;
e) geometria dachu budynku mieszkalnego dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 50o;
f) warunki zabudowy garażowej i gospodarczej oraz ogrodzenia działki należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska - nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - występuje strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia wydzielanych działek 1000 m; minimalna szerokość granicy frontowej działki 25,0 m;
8) zasady obsługi komunikacyjnej a) dojazd z przyległych dróg poza drogami 15 KDD, 108 KDL; b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla mieszkań- ców, zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04