Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20951

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Podczele

Ulica:Tarnopolska

Cena: 1 500 000 PLN

Cena za m²: 475 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:3158 m²

Typ:budowlana

Gaz:brak

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Szarokość działki:34 m

Długość działki:126 m

Opis oferty

KOŁOBRZEG DZIAŁKA 
DLA DEWELOPERA.
Około 7.800 m2 PUM-u
Odległość od morza 1.200 m

Bardzo dobre warunki zabudowy !!!
Działka budowlana o funkcji mieszkaniowo-usługowej,
położona w Kołobrzegu na osiedlu Podczele przy ul. Tarnopolskiej róg Wileńskiej.
Działka ze wszystkich stron ogrodzona i w pełni uzbrojona (bez gazu) z dostępem do drogi asfaltowej.
Długość działki od ulicy Tarnopolskiej 126 m x 34 m od ul. Wileńskiej.
Cena - 1,5 mln plus podatek 23 % VAT.
W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod:
1) przeznaczenie:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
2) zasady zagospodarowania:

a) budynki mieszkaniowe wielorodzinne, usługowe, mieszkaniowo-usługowe,
b) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,
c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy: nie większa niż 18,0 m,
f) wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,8 i nie większy niż 3,5,
g) dachy wielospadowe o jednakowym pochyleniu wszystkich połaci dachowych od 40o do 45o,
h) rodzaj pokrycia dachów: dachówka w odcieniach czerwieni, brązów i szarości, blacha cynkowo tytanowa w kolorze naturalnym i antracytowym,
i) kolorystyka elewacji dowolna, stonowana, nawiązująca charakterem do zabudowy pokoszarowej ceglanej lub tynkowanej,
j) odpowiednią ilość miejsc do parkowania na działce budowlanej na jej powierzchni lub/iw garażu, w tym podziemnym, w liczonej dla budowy, rozbudowy lub nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania, ilości:
- nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde mieszkanie,
- nie mniej niż 0,5 miejsca do parkowania na każdą jednostkę mieszkalną hotelową
lub pensjonatową,
- nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde 50 m powierzchni użytkowej usług,
- nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde 25 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii,
- na terenie elementarnym należy zlokalizować nie mniej niż 1 naziemne miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
3) w zakresie indywidualnych rozwiązań komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) połączenie komunikacyjne z leżącymi poza terenem planu drogami gminnymi dróg klasy dojazdowej- ulicą Tarnopolską i Wileńską,
b) zaopatrzenie w wodę:- na cele socjalno-bytowe z istniejącej poza terenem planu sieci wodociągowej,
- na cele przeciwpożarowe z istniejącej poza terenem planu sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne;
c) odprowadzenie ścieków komunalnych istniejącym poza terenem planu systemem sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej do oczyszczalni ścieków w obrębie ewidencyjnym Korzystno gmina Kołobrzeg;
d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:- znajdującym się poza terenem planu komunalnym systemem sieci kanalizacji deszczowej,
- dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z dachów do gruntu,
- dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni,
- z terenów parkingów i dróg, w przypadkach wskazanych w przepisach odrębnych, obowiązuje oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika;
e) zasilanie w energię elektryczną:- z istniejącej i projektowanej poza terenem planu sieci elektroenergetycznej prowadzonej na
poziomie średnich i niskich napięć siecią kablową;
- dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w granicach terenu elementarnego;
f) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych, grzewczych, technologicznych ze znajdującej się poza terenem planu sieci gazowej;g) zaopatrzenie w ciepło ze znajdującej się poza terenem planu ciepłowni i/lub w oparciu o realizację lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła realizowanych z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, w tym systemy grzewcze wykorzystujące źródła odnawialne;
h) przyłączenie do znajdujących się poza terenem planu istniejących sieci lub bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych;
4) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem kwalifikację terenu elementarnego do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
5) stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04