Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20823

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Radzikowo III

Cena: 3 900 000 PLN

Cena za m²: 406 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:9604 m²

Typ:inwestycyjna

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:usługowa

Opis oferty

Kołobrzeg - działka budowlana o pow. ok. 9.604 m2 , przeznaczona w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi i inwestycje na której można zrealizować zabudowę wielkopowierzchniową do 1.900 m2.
(Na dwóch kondygnacjach 3.800 m2)

Wysokość zabudowy do II kondygnacji.
Działka położona przy ul. Grzybowskiej w sąsiedztwie sklepu Netto i Polo blisko przy obwodnicy Kołobrzegu.
Pełne uzbrojenie w terenie przy działce.
Cena nie jest opodatkowana podatkiem vat.
Wypis z planu zagospodarowania:
Dla terenów oznaczonych symbolem U31 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 1900 m2 , gastronomię, wystawiennictwo, rozrywka, stacja paliw z motelem (istniejąca), itp.;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów,
d) procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
e) gromadzenie odpadów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie zespołu zabudowy, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
f) zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej,
g) zakaz lokalizacji nowych wolno stojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych,
h) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych, w ilości wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej; 4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych:
a) do 2 kondygnacji naziemnej, bez podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość budynku do 12,5 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu;
5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub kombinacji dachów płaskich i stromych;
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
a) w przypadku dachów stromych ustala się: stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien połaciowych, kąt nachylenia od 25 do 45, pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym typu: dachówka cementowa lub bitumiczna, łupek, blacha trapezowa, itp., w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,
b) w przypadku dachów płaskich ustala się: kąt nachylenia od 0 do 10, pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, dopuszcza się stosowanie dachów o nawierzchni naturalnej typu: żwir, trawa, itp.;
7) pozostałe warunki zabudowy:
a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze oraz stanowiska postojowe i (lub) miejsca garażowe,
b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych;
8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: dopuszcza się podział kwartałów na działki budowlane oraz podział wtórny działek istniejących przy zachowaniu następujących parametrów:
a) minimalne wielkości działek 500 m2 ,
b) minimalne szerokości frontów działek 6,0 m,
c) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 60 do 90;
9) wymogi komunikacyjne:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy lokalnej KDL8 w ilości jeden wjazd/zjazd na jedną działkę,
b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi dojściami i dojazdami.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04