Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20734

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Cena: 1 338 200 PLN

Cena za m²: 100 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:13382 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo wielorodzinne

Opis oferty

Kołobrzeg - Korzystno.
Korzystno to miejscowość na styku granic administracyjnym z Kołobrzegiem.

Oferujemy bardzo dużą i urokliwą działkę budowlaną o pow. 1,33 ha z wydanym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym.
Cały nieruchomość składa się z 4 działek w tym 3 mają pow. po 3.000 m2 i jedna 4.382 m2. 
Wymiary i kształt połączonej działki:
Działka ma kształt nieregularnego prostokąta o wymiarach:
167 m x 90 m x 110 m x 117 m
Działka jest ogrodzona ze wszystkich stron a od frontu posiada bramę wjazdową.

Wzdłuż płotu nasadzono ponad 600 krzewów, tuj
- odmiana Brabant,zimozielone, które tworzą zielony żywopłot wykonany na podmurówce betonowej z siatką systemową.
Pozwolenie na budowę:
Pod koniec 2015 roku została wydana decyzja przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym.
Droga dojazdowa:
dojazd do nieruchomości drogą gminną utwardzoną na której ułożone są płyty betonowe.
Uzbrojenie terenu:
Działka posiada pełne uzbrojenie w drodze dojazdowej.
Sprzedaż działki wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
Trzy z czterech działek podlegają pod zapisy plany zagospodarowania przestrzennego gdzie jest napisane:
Dla terenu zabudowy zagrodowej, ustala się:

1) przeznaczenie: pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji usług agroturystycznych;

2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13, - tylna linia zabudowy 45 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,- 5 m od granicy terenu R.9; powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 70% powierzchni działki,
3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość budynku do 9,0 m, maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m;
4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami prostopadłymi do frontowej linii zabudowy,
dla budynków gospodarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równoległymi do frontowej linii zabudowy;
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, kąt nachylenia od 30 do 50, pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówko-podobnym, kolorystyka: odcienie czerwieni;
6) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: dopuszcza się wtórny podział działek, ustala się minimalne powierzchnie wydzielanych działek: 3000 m2, ustala się minimalne szerokości frontów działek: od 35 m, dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75 do 90;
7) wymogi komunikacyjne i inżynieryjne: obsługa komunikacyjna z drogi KDD.13, miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usług agroturystycznych zgodnie z zasadami określonymi w 11; warunki w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z 12.
8) zasady ochrony środowiska: teren jest położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 6 ust. 1;
9) ze względu na słabą nośność gruntów, lokalizację inwestycji należy poprzedzić szczegółowymi badaniami gruntowymi.
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0%.
Jedna z działek posiada funkcję pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której ustala się:

1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolno stojącą z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garażowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDZ.1,
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,
- tylna linia zabudowy w odległości 45 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,
b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,
d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 1 m2;
3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) maksymalna wysokość budynku do 9,0 m,
c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m;
4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do frontowej linii zabudowy;
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
b) kąt nachylenia od 35 do 50,
c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówko-podobnym,
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu;
6) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się wtórny podział działek,
b) ustala się minimalne powierzchnie wydzielanych działek: 1500 m2,
c) ustala się minimalne szerokości frontów działek: od 25 m,
d) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75 do 90;
7) wymogi komunikacyjne i inżynieryjne:
a) obsługa komunikacyjna z drogi KDD.13,
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usług minimum 3 miejsca;
c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z 12;
8) zasady ochrony środowiska: teren jest położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 6 ust. 1;
9) ze względu na słabą nośność gruntów, lokalizację inwestycji należy poprzedzić szczegółowymi badaniami gruntowymi.
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0% z wyłączeniem części działki nr 335 objętej w poprzednim planie funkcją MN.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04