Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20498

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Kołobrzeska

Cena: 120 000 PLN

Cena za m²: 120 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:999 m²

Typ:rolna

Forma własności:własność

Woda:do 100m

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:rolna

Opis oferty

Grzybowo ok. 600 m do parku nadmorskiego i morza 
oferujemy Państwu na sprzedaż działkę gruntu o pow. 999 m2 .
Kształt działki zbliżony do kwadratu. 
Media: w terenie przy działce ok. 100 m
Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony jest pod:
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A4c R
1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy i lokalizacji nośników reklam,
b) zachować i konserwować sieć układu melioracyjnego, zakaz zmiany przebiegu rowów ich przykrycia oraz ich infrastruktury,
c) należy odtworzyć i konserwować przepusty z zastawkami oraz tak je użytkować, ażeby w okresie wegetacyjnym poziom wód gruntowych wahał się w przedziale 0,40,6 m poniżej terenu,
d) w obrębie terenu należy prowadzić gospodarkę rolną i wodną zgodnie z pierwotnym celem utworzenia polderu to znaczy łąki i pastwiska, w związku z czym w odpowiednich okresach w wyniku spiętrzeń wystąpią wysokie poziomy wód gruntowych,
e) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzaczenia wzdłuż drogi powiatowej i wzdłuż rowów;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski, w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w:
a) pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla ochrony złoża leczniczych wód mineralnych Kołobrzeg, w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu,
b) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią na podstawie ustawy Prawo wodne, w związku z czym zakazuje się wykonywania czynności określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 82 ust. 2 w/w ustawy;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podział;
6) zasady obsługi komunikacyjnej - utrzymuje się istniejące w terenie połączenie dróg wewnętrznych z drogą gminną a następnie z drogą powiatową, zakaz wykonywania dodatkowych połączeń z drogą powiatową;
7) zapewnić właściwą eksploatację rowów melioracyjnych poprzez utrzymanie w nich drożności przepływu
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04