Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Lokal na sprzedaż

Numer oferty:14844

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Dźwirzyno

Cena: 35 000 000 PLN

Cena za m²: 6 104 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:5733.6 m²

Pow. działki: 44 435m²

Typ:ośrodek wczasowy

Liczba pokoi:124

Liczba pięter:3

Ogrzewanie:gazowe

Forma własności:własność/użytkowanie wieczyste

Przeznaczenie:inny

Opis oferty

Ośrodek wczasowy położony jest na działce o pow. 4.4435 ha w centrum Dżwirzyna, charakteryzuje się dużym kompleksem
zieleni oraz niewielkim stopniem zabetonowania, co daje mu typowo leśny charakter i wyróżnia od pozostałych ośrodków.
Teren ośrodka bezpośrednio sąsiaduje z linią wydm nadmorskich, sam budynek hotelowy położony jest ok.50 m od plaży.
Na terenie ośrodka znajdują się następujące budynki :
II - KONDYGNACYJNY BUDYNEK administracyjny o pow. uż-. 2.100,2 m2
( parter: kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, część mieszkalna dla personelu )
( piętro : jadalnia ze zmywalnią na 150 osób biblioteka, świetlica, 2 pokoje gier, bar kawowy, sanitariaty, 6 pokoi mieszkalnych
III- KONDYGNACYJNY BUDYNEK
hotelowy o pow. uż. 3.128 m2
( recepcja ze służbówką oraz 57 segmentów dwurodzinnych w skład których wchodzą 1pok. - 3 osobowy o pow. 17,32 m2
1 pok. - 2 osobowy o pow. 11,97 m2 ze wspólnym węzłem sanitarnym z rozdziałem na pom. natrysku z umywalką i pom. wc z umywalką
4 segmenty typu studio - połączone pokoje 17,32 i 11,97 m. kw. z jednym węzłem sanitarnym z natryskiem misą ustępową i umywalką
BUDYNKI UZUPEŁNIAJĄCE - o łącznej pow.uż.- 505 m2
- budynek mieszkalny -122,4 m2 , budynek garażu 48,9 m2, budynek sklepowy -40 m2
- budynek gospodarczy 192 m2, budynek hydroforni 34 m2, budynek trafostacji -68 m2
Ośrodek posiada 124 pokoje i przystosowany na przyjęcie jednorazowo ok. 300 osób
Ogrzewanie - budynek główny - ogrzewanie gazowe (nowa kotłownia gazowa ) ,
pozostałe budynki - ogrzewanie elektryczne ( możliwość ogrzew. gazowego )
Kupno ośrodka z kompletnym umeblowaniem wyposażeniem
Działka w użytkowaniu wieczystym do grudnia 2089 r. - w całości ogrodzona
Cena: 35.000.000,00 + VAT
Aktualne zapisy planu zagospodarowania:

Dla terenu obowiązują
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych hotele, ośrodek wypoczynkowy;
b) przeznaczenie uzupełniające zaplecze obsługi turystów, gastronomia, urządzenia rekreacji i lecznicze;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wykonanej zgodnie z pozwoleniem na budowę; likwidacja
pozostałej zabudowy; zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej;
b) dopuszcza się rozbudowę zgodnie z poniższymi warunkami;
c) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy w tym zmianę dachu z płaskiego na stromy; przebudowa
zabudowy może być dokonana w zakresie poprawy architektury budynków i ich funkcjonalności oraz wyrazu
estetycznego budynków;
d) w obrębie dz. 35/2 rozbudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków o funkcji hotelowej (w tym
apartamentowej) i wypoczynkowej z zabudową przeznaczenia uzupełniającego; w obrębie dz. 25/4 dopuszcza
się realizację małej architektury, plaż trawiastych, urządzeń rekreacji biernej i czynnej, ścieżek rekreacyjnych; a
w pasie o szerokości 46 m od strony południowej działki 25/4 z obu stron drogi wewnętrznej zabudowa domkami
turystycznymi nawiązującymi do poprzedniej zabudowy tej działki;
e) objąć ochroną istniejący drzewostan między innymi poprzez zabezpieczenie korzeni przed wywiewaniem, zabezpieczyć
wydmy przed erozją; zakaz wycinki drzew podlegających ochronie szczególnie w obrębie dz. 35/2;
f) ogrodzenie - zgodnie z 7 ust. 7 ustaleń planu;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, od ul. Wyzwolenia 20,0 m; od 74KPJ 15,0
i 5,0 m; od strony północnej w granicach dz. 25/4 około 46,0 m od płd. granicy działki;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki dopuszcza się zwiększenie istniejącej
powierzchni zabudowy do 20 % w obrębie zabudowanej dz. 35/2, a w obrębie dz. 25/4 pow. zabudowy do 13 %;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50% dla dz. 35/2 i 60 % dla dz. 25/4;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu;
- budynki turystyczne dopuszcza się zachowanie istniejącej ilości kondygnacji i realizację poddasza z dachem
spadzistym o wysokości kalenicy ponad najwyżej położoną krawędź stropodachu 5,0 m, z dopuszczeniem w
tym ścianki kolankowej o wysokości do 1,2 m; nachylenie połaci dachowych od 25 do 45, pokrycie materiałem
dachówkopodobnym lub gontem bitumicznym w kolorze ciemnej zieleni; w przypadku wyburzenia i budowy
nowych budynków dopuszcza się budowę w miejsce budynku 3 kond. budynku do 6 kond. z tarasem i ogrodem
zimowym na stropodachu, wys. budynku do stropodachu do 21 m;
- zabudowa zaplecza obsługi ośrodka do 2 kond., wysokość kalenicy do 10,0 m, dach dwuspadowy, nachylenie
połaci dachowych od 25 do 45, pokrycie materiałem dachówkopodobnym lub gontem bitumicznym w kolorze
ciemnej zieleni; w przypadku realizacji zaplecza rekreacyjno-leczniczego wysokość do 2 kond. kalenica do
10,0 m; w przypadku realizacji basenu z zapleczem wysokość wynikająca ze względów technologicznych z dopuszczeniem
płaskiego dachu;
- zabudowa domkami turystycznymi domki parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego, wysokości do
6,5 m, dach dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 30 do 50, pokrycie materiałem dachówkopodobnym
lub gontem bitumicznym w kolorze ciemnej zieleni;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Koszaliński
Pas Nadmorski w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje
się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża
wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się wydzielenie zabudowy domkami;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) zachowuje się istniejące podłączenia komunikacyjne;
b) miejsca postojowe samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi
zawartymi w 16 ustaleń planu.
30.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04