Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:20132

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Cena: 355 500 PLN

Cena za m²: 237 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1500 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Kołobrzeg - Grzybowo
nr. działki: 96/14

Na sprzedaż działka budowlana, niezabudowana, o pow. 1500 m2 usytuowana na ul. Malinowej w nadmorskiej miejscowości Grzybowo w odległości ok. 1.200 m i ok 5 km od Kołobrzegu.
Działka wolno stojąca w aktualnym planie zagospodarowania przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Uzbrojenie : energia, woda, kanalizacja, gaz - w ulicy przy działce.
Grunt - własność.
Istnieje możliwość zakupu sąsiadującej działki.
Cena: 55 euro za 1 m2 (wg. obowiązującego aktualnego kursu)
Dla terenu obejmującego tą działkę są
następujące ustalenia planu zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca, garaż wbudowany lub połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji
obu funkcji - w jednej bryle);
b) dopuszcza się lokalizację usług handlu lub gastronomii w budynkach położonych na działkach o powierzchni
powyżej 1200 m2 i położonych na działkach narożnych przy drodze 78KDL;
c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy będącej w dobrym stanie technicznym i zagospodarowanie
działek zabudowanych oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy;
d) istniejącą zabudowę działek na których nie przekroczono wielkości określonych w ustaleniach dla jednostki
można rozbudować do tych wielkości;
e) dopuszcza się przebudowę zabudowy;
f) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w głębi działki;
g) parkingi o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą;
h) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane
żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku.
i) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu:
- obowiązująca - 7,5 m od linii rozgraniczającej drogi z których są wjazdy na działki;
- nieprzekraczalne - 7,5 m od linii rozgraniczającej przyległych pozostałych dróg; 3 i 4 m od granic działek
sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30%; dla zabudowy z usługami
handlu lub gastronomii 35%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 40 % powierzchni działki na której zlokalizowane
zostaną usługi handlu i gastronomii i 50 % powierzchni działki w pozostałych przypadkach;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem użytkowym o wys. do 9 m; na działkach na których
zlokalizowane zostaną usługi handlu i gastronomii położonych zgodnie z pkt 2 lit. b dopuszcza się zabudowę
2 kond. z poddaszem użytkowym, o wysokości do 11 m i ścianką kolankową o wys. do 0,9 m, budynek o
architekturze narożnej dla zabudowy położonej w obrębie skrzyżowania;
- zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z 7 ust. 4 ustaleń planu;
- elewacja frontowa budynku mieszkalnego od strony dróg z których jest wjazd na działkę; wzdłuż drogi dłuższa
oś budynku z wyjątkiem budynku narożnego;
- dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu
dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w
kolorze brązowym;
- dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy, nachylenie połaci
dachowych od 20 do 35, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem
bitumicznym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren
znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy
uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) możliwość podziału zgodnie z zasadami podziału na rysunkiem planu;
b) powierzchnia nowo wydzielanych działek zgodnie z 11 ustaleń planu;
c) zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli wynika to z ustaleń planu;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd od przyległych dróg; wykluczyć należy wjazdy z drogi 78KDL o ile istnieją możliwości wjazdu z innej drogi;
b) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych zgodnie 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej w
przyległych drogach zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04