Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:19562

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Zieleniewo

Cena: 60 000 PLN

Cena za m²: 310 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:193.51 m²

Typ:usługowa

Forma własności:własność

Woda:miejska

Przeznaczenie:usługowa

Opis oferty

Działka gruntu o pow. 193 m2, połozona w Zieleniewie  przy trasie do Szczecina
działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona :
wypis z planu :
Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: F12a U o pow. 0,0722 ha, F12b U o pow. 0,0156 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej handel, rzemiosło;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, a w przypadku rozbudowy zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
b) zabudowa szeregowa, bliźniacza i wolnostojąca;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy istniejące i zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - dla nowej zabudowy 80%;
c) wysokość zabudowy parterowa, wysokość kalenicy do 5,0 m;
d) geometria dachu dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 40;
4) zasady ochrony środowiska nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości minimalna powierzchnia wydzielanych działek zgodnie ze stanem istniejącym, dopuszcza się powiększenie działek;
8) zasady obsługi komunikacyjnej dojazd istniejący;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
uzbrojenie pełne przy działce
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04