Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:18755

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Śródmieście

Cena: 2 042 415 PLN

Cena za m²: 357 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:5718 m²

Typ:inwestycyjna

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:do 100m

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo wielorodzinne

Opis oferty

DZIAŁKA DLA DEWELOPERA
Kołobrzeg działka zlokalizowana ok. 1.5 km od morza.

Działka budowlana przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne, położona w śródmieściu Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod:
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
przeznaczenie dodatkowe dopuszczalne (uzupełniające):
- usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak:
handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2
- maksymalna powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki,
- wysokość zabudowy do 3 kondygnacji.
Dostęp do działki z istniejącej drogi bitej.
Stosunek miejsc parkingowych do mieszkań oraz usług 1,3 stanowiska/1 mieszkanie
Możliwość wybudowania garaży podziemnych
Odległości sieci infrastruktury technicznej do działki: od 15 do 25 m znajduję się woda, kanaliza, deszczówka i gaz, od 300 do 400 m stacja trafo
CENA 1.660.500,- zł plus 23 % VAT razem
2.042.415,- zł 

 Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW37 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
2) przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak:
handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniemistniejących wartościowych drzew i krzewów,
d) procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
e) gromadzenie odpadów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębiezespołu zabudowy, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi,
f) zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej,g) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych,h) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilościwynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej;
4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość budynku do 12,5 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu;5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych z układem
kalenic równolegle do ulic dojazdowych KDD30 i KDD31 oraz równolegle do ulicy lokalnej KDL4;
6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: dla dachów stromych ustala się:
a) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem facjatek i okien połaciowych,
b) kąt nachylenia od 30 do 45,
c) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym typu: dachówka cementowalub bitumiczna, łupek, blacha trapezowa, itp., w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
7) pozostałe warunki zabudowy:a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze dlamieszkańców oraz stanowiska postojowe i (lub) miejsca garażowe,b) w przypadku nowo powstałej zabudowy, w podpiwniczeniu ustala się nakaz lokalizacji miejscpostojowych lub garażowych,c) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,d) dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowaniaprefabrykowanych płotów betonowych;
8) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: dopuszcza się podział kwartałów na działki
budowlane oraz podział wtórny działek istniejących przy zachowaniu następujących parametrów:a) minimalne wielkości działek 5000 m2,b) minimalne szerokości frontów działek 50,0 m,c) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowegoustala się od 60 do 90;
9) wymogi komunikacyjne:a) obsługa komunikacyjna nieograniczoną ilością zjazdów z ulic dojazdowych KDD30 i KDD31, atakże na zasadach prawoskrętu z ulicy lokalnej KDL4 w ilości 1 zjazd na jedną działkę,b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych,zgodnie z wymogami parkingowymi zawartymi w 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi dojściami i
dojazdami,c) dopuszcza się realizację części wymogów parkingowych w podziemnych kondygnacjachbudynków, a także jako usytuowanych, co najmniej w części pod poziomem terenu, z dachami
przykrytymi dostępną dla mieszkańców zielenią.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 352 82 04

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04