Szczegóły oferty

Działka na sprzedaż

Numer oferty:18369

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Jasna

Cena: 199 000 PLN

Cena za m²: 160 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1247 m²

Typ:budowlana

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:inna

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:30 m

Długość działki:42 m

Opis oferty

Działka budowlana, niezabudowana o pow.1247 m2,
przeznaczona w aktualnym planie zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowa - wolno stojąca.
Lokalizacja - miejscowość nadmorska Grzybowo, nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych,
ok. 1200 m od morza, ok. 700 m do lasu, do Kołobrzegu ok. 5 km.
Uzbrojenie: skrzynka elektryczna na działce, kanalizacja i woda bezpośrednio przy działce, gaz w ulicy Cichej do 100 m od działki.
Kształt działki - prostokąt o wymiarach ok. 42 m x 30 m.
Grunt własność.
Poniżej aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla Grzybowa.
1.Dla terenu gdzie znajduje się ta działka obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolno stojąca, garaż wbudowany lub połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji obu funkcji - w jednej bryle); usługi handlu lub gastronomii w budynkach położonych na działkach narożnych przy drodze 49KDZ (ul. Cichej);
b) przy lokalizacji budynków uwzględnić rów melioracyjny i ustalenia zawarte w pkt 7 lit. b;
c) parkingi o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą;
d) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolno stojącego pomiędzy tylną ścianą budynku mieszkalnego i tylną linią zabudowy;
e) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku.
f) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu:
- obowiązująca - 10 m od linii rozgraniczającej z drogą 49KDZ;
- nieprzekraczalne - 7,5 m od linii rozgraniczającej przyległych pozostałych dróg; 3 i 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30%; dla zabudowy z usługami handlu lub gastronomii 35 %;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 45 % powierzchni działki na której zlokalizowane zostaną usługi handlu i gastronomii i 50 % powierzchni działki w pozostałych przypadkach;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- budynek mieszkalny - na działkach położonych przy drodze 49KDZ (ul. Cichej) dopuszcza się zabudowę 2 kondygnacyjną z poddaszem użytkowym, o wysokości do 11 m i ścianką kolankową o wysokości do 0,9 m, budynek o architekturze narożnej w obrębie skrzyżowania; na pozostałym terenie zabudowa parterowa z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m;
- zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z 7 ust. 4 ustaleń planu;
- elewacja frontowa budynku mieszkalnego od strony drogi 49KDZ (z wyjątkiem budynku narożnego) i dróg z których jest wjazd na działkę; wzdłuż drogi dłuższa oś budynku z wyjątkiem budynku narożnego;
- dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o dłuższym odcinku równoległym do drogi z której jest wjazd o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50; w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze jasnego grafitu;
- dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 35, pokrycie materiałem podobnym do dachu budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek zgodnie z 11 ustaleń planu; zasady podziału zgodnie z rysunkiem planu;
b) podział na działki dokonać w taki sposób, ażeby ograniczyć do niezbędnego minimum wjazd na działki z drogi 49KDZ;
c) podział na działki musi uwzględniać konsekwencje wynikającej z przebiegu rowu melioracyjnego;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg; wykluczyć należy wjazdy z drogi 49KDZ w przypadku nowej zabudowy i możliwości wjazdu z innej drogi;
b) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych zgodnie 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:
a) podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej przyległych dróg zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu .
b) ustala się obowiązek zachowania przepływu wód opadowych i gruntowych rowem melioracyjnym lub kanałem deszczowym.
UWAGA: Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie w Kołobrzegu, Poznaniu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 352 82 04

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04