Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:17590

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Wąska

Cena: 240 000 PLN

Cena za m²: 301 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:798 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:20.5 m

Długość działki:38.1 m

Opis oferty

Grzybowo ul. Wąska na sprzedaż działka budowlana o pow. 798 m.kw. położona w odległości ok. 900 m od morza i ok. 5 km od Kołobrzegu.
W miejscowym aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wymiary działki:

Szerokość działki od ulicy - front 20,5 m długość 38,10 m

Uzbrojenie:

pełne w drodze przy działce
Działka ogrodzona
Dojazd do działki drogą zurbanizowaną wykonaną z kostki polbrukowej dodatkowo wykonano chodniki i oświetlenie terenu.
Opis funkcji działki w planie zagospodarowania:
1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D1a MN, U o pow. 0,0497 ha, D1b MN, U o pow. 0,0889 ha, D1c MN, U o pow. 0,4875 ha, D1d MN, U o pow. 1,9101 ha, D1e MN, U o pow. 0,1548 ha i D1f MN, U o pow. 0,1556 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu;
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy będącej w dobrym stanie technicznym i zagospodarowanie działek zabudowanych oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy,
b) dopuszcza się zmianę dachu z płaskiego na stromy bez poddasza użytkowego dla zabudowy 3 kondygnacyjnej, zabudowy gospodarczej i usługowej oraz z poddaszem użytkowym w przypadku budynków z płaskimi dachami o wysokości poniżej 3 kondygnacji,
c) dopuszcza się przebudowę zabudowy,
d) zakazuje się rozbudowę wyższych kondygnacji w linii parteru o ile jego linia jest wysunięta w stosunku do pozostałych kondygnacji,
e) ogrodzenie - zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku,
f) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu:
obowiązująca - istniejąca linia zabudowy ścian frontowych obejmująca całą wysokość budynku (wyklucza się linię rozbudowanych parterów) w przypadku zabudowy o szerszym parterze od strony frontu,
nieprzekraczalne dla nowej zabudowy - 7,5 m dla zabudowy mieszkalnej od linii rozgraniczającej dróg, z których są wjazdy; 5 m od linii rozgraniczających drogi 49KDZ; 4 m od ciągu 46KPJ i pół-nocnej granicy D1a MN, U i D1b MN, U; 3 m od bocznych granic działki, od linii rozgraniczającej z drogami 01KDG i 03KDL - 5 i 3 m (ul. Kołobrzeską i Borkowską),
dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażu na granicy działki w miejscach gdzie istnieje już taka zabudowa,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 30% dla nowej zabudowy i 35% dla istniejącej zabudowy w przypadku rozbudowy,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni działki dla nowej zabudowy i 35% dla istniejącej zabudowy w przypadku rozbudowy,
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
budynek mieszkalny - dla budynków o wysokości poniżej 2 kond. i dla nowej zabudowy dopuszcza się budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym o wysokości do 11 m i ścianką kolankową o wysokości do 0,9 m, zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa wolnostojąca zgodnie 7 ust. 4 ustaleń planu,
dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorze wiśniowym; możliwość zmiany w przypadku istniejących dachów płaskich zgodnie z pkt 2 lit. b,
dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 35, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym, dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy polegającą na zmianie dachów z płaskich na strome, o pochyleniu połaci dachowych 30-45 zgodnie z pkt 2 lit. b, uporządkowanie zabudowy gospodarczej w jednorodne architektonicznie formy, poprawienie elewacji poprzez wykonanie balkonów lub innych detali architektonicznych;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych, a część północna jednostki w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego, w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego - przy ul. Jałowcowej 7 znajduje budynek mieszkalny zabytkowy objęta ochroną na podstawie ustaleń planu. Zachować budynek bez zmian cech głównych obiektu; dopuszcza się przebudowę budynku polegającą na:
a) zachowaniu charakteru i formy architektonicznej budynku,
b) zachowaniu proporcji całego budynku, otworów okiennych i drzwiowych,
c) zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych,
d) stosowaniu materiałów tradycyjnych lub współczesnych o wyglądzie podobnym do tradycyjnych, za-stosowanych w obiekcie;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów powodujących powstanie mniejszych działek, aniżeli wynika to z 11 ustaleń planu;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wjazdy z przyległych dróg; oddalić maksymalnie od skrzyżowań; nie wykonywać nowych wjazdów na działki przylegające do drogi 03KDL (ul. Borkowskiej), wjazd z drogi 01KDG (ul. Kołobrzeskiej) wykluczony,
b) w obrębie działki zapewnić niezbędną możliwą ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działki do sieci infrastruktury technicznej przyległej drogi zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04