Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:15522

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Zieleniewo

Ulica:Szczecińska

Cena: 300 000 PLN

Cena za m²: 123 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:2444 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Opis oferty

Zieleniewo koło Kołobrzegu na sprzedaż działka budowlana o pow. 2.444 m2 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z rzemiosłem nieuciążliwym.
Lokalizacja - działka zlokalizowana przy wylocie z Kołobrzegu w kierunku na drogę szybkiego ruchu S6 Gdańsk - Szczecin.
W związku z bezpośrednim dostępem do głównej drogi, możliwość prowadzenia różnorakiej działalności.
Media - pełne przy działce.
Działka położona na lekkim wniesieniu, brak nasadzeń i naniesień na działce.

Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem E11 MN/U o pow. 1,6398 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami;
b) przeznaczenie uzupelniające uslugi wolnostojące lub wbudowane;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca lub bliźniacza, garaż wbudowany, wolnosto jący lub polączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części dzialki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową i uslugową;
b) dla nowej zabudowy realizacja zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu: - 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 24KDG; - 7,5 i 6,0 m od linii rozgraniczających z drogą 75KDW;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki 35%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dzialki 50%;
d) wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w pod daszu użytkowym), wysokość kalenicy glównej - do 9,0 m; kalenica o dlugości mi
nimum 50% dlugości ściany frontowej, równolegla do frontu budynku; wysokość budynku uslugowego parterowy, do 5,0 m;
e) geometria dachu budynku mieszkaniowego dach stromy, dwu lub wielospadowy o ką cie nachylenia polaci dachowych od 35ľ do 50ľ; budynku uslugowego od 25ľ do 40ľ;
f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie dzialki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu; 4) zasady ochrony środowiska teren znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej nie występują;
6) zasady ochrony wedlug przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i te renu górniczego Kolobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomości: a) zachowuje się istniejący podzial terenu z możliwością powiększenia dzialek, nie do puszcza się zmniejszenia powierzchni dzialek poniżej istniejącej wielkości; b) minimalna szerokość granicy frontowej nowo wydzielanych dzialek 25,0 m;
8) zasady obslugi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyleglej drogi wewnętrznej 75KDW;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obslugi w infrastrukturę techniczną podlączenie istniejące; dodatkowe zgod nie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę slużącą naliczaniu jed norazowej oplaty z tytulu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0% dla dz. nr części dz. 297/3, a dla pozostalych 0,0%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04