Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:4682

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Ulica:Borkowska

Cena: 1 470 000 PLN

Cena za m²: 211 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:6981 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Opis oferty

Nieruchomość gruntowa znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, są to w głównie pensjonaty oraz domki jednorodzinne.
Działka zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej, wzdłuż działki poprowadzony jest chodnik. Nieruchomość ogrodzona siatką stalową w kopertach na słupkach stalowych. Działka porośnięta świerkami wzdłuż ogrodzenia
Na działce (w rogu ) znajduje się budynek wykorzystywany jako budynek mieszkalny, murowany, wolno stojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty papą o łącznej powierzchni zabudowy 66,6 m2. (trzy pokoje, kuchnia, łazienka)
Na działce znajdują się wszystkie media: woda, gaz, prąd, kanalizacja
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z planem zagospod. Przestrzennego Rady Gminy Kołobrzeg uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/215/2006 z dnia 08.08.2006 teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka przeznaczony jest jako: D10 UT tereny zabudowy usług turystycznych, oraz jako D9 S, U teren obiektów magazynowych i składów
Cena: 1.470.000,00 PLN podatek vat nie występuje
(wycena nieruchomości wg operatu szacunkowego przeprowadzonego w dniu 11.02.2010. wynosi 1.749.000,00)
WYPIS Z PLANU:10. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem D10 UT o pow. 0,4285 ha
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych- pensjonat;
b) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa zaplecza pensjonatu, mieszkanie właściciela;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) pensjonat - zabudowa do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym;
b) należy uwzględnić w programie zabudowy ustalenia zawarte w 11 ustaleń planu;
c) nowo projektowany pensjonat powinien składać się z wielofunkcyjnego budynku recepcyjno-gastronomicznomieszkalnego
zlokalizowanego od strony przyległej drogi; w głębi działki możliwość realizacji budynku
zaplecza pensjonatu i urządzeń rekreacji;
d) możliwość adaptacji istniejącego budynku na pensjonat;
e) parkingi o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą;
f) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane
żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku;
g) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokie szczególnie na obrzeżu działki;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku funkcji podstawowej zgodnie z rysunkiem planu: nieprzekraczalne - 10 m od linii
rozgraniczającej przyległej drogi 03KDL (ul. Borowskiej); 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z
przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50 % powierzchni działki;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- budynek pensjonatu o wysokości do 11 m i do 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym z dopuszczeniem
ścianki kolankowej o wysokości do 0,9 m;
- budynek zaplecza obsługi wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym i o wysokości do 6 m;
- dach budynku pensjonatowego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu
dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w
kolorze wiśniowym;
- dach budynku zaplecza - dwuspadowy, nachyleniu połaci dachowych od 20 do 35, pokrycie materiałem
podobnym do dachu budynku pensjonatu lub gontem bitumicznym w kolorze wiśniowym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren
znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy
uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów nie spełniających
uwarunkowań planu zawartych w 11 ustaleń planu;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległej drogi 03KDL;
b) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych na samochody zgodnie 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej przyległych
dróg zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu .
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04